Informatiebrief voor zwangeren

Geachte mevrouw,

Mag ik beginnen u van harte te feliciteren met uw zwangerschap? Vervolgens wil ik u vragen om mee te doen aan een wetenschappelijk onderzoek. Ik wil u daarom vragen deze brief door te lezen. Dat kost u niet meer dan 5-10 minuten.

Zwangerschap, bevalling en het krijgen van een baby kunnen zeer verschillend beleefd worden door de zwangere vrouw en haar partner. Sommigen kijken uit naar de bevalling, anderen zien er tegen op en kunnen zelfs bange gevoelens krijgen als zij er aan denken dat zij binnen afzienbare tijd een bevalling zullen meemaken. Met dit onderzoek willen wij (1) nagaan of er een verband bestaat tussen hoe de zwangerschap wordt beleefd en hoe het verloop van de bevalling is en (2) of bij vrouwen die veel angst hebben voor de bevalling, deze angst verminderd kan worden met een haptotherapeutische behandeling.

Wat houdt deelname aan het onderzoek in?

Alle deelneemsters vullen vier keer een vragenlijst in op de volgende momenten:

 1. In week 20 - 24 van de zwangerschap
 2. In de 36e week van de zwangerschap
 3. In de 6e week na de bevalling
 4. In de 6e maand na de bevalling

Er wordt gevraagd naar de beleving van de zwangerschap en geboorte, het hebben van bepaalde klachten en de aanwezigheid van sociale steun. Het beantwoorden van deze vragen kost per keer ongeveer 20 minuten. Een aantal van de deelneemsters wordt gevraagd om mee te doen aan een behandeling met haptotherapie en een aantal deelneemsters wordt gevraagd om mee te doen aan een groep die informatie ontvangt over de zwangerschap en geboorte. Deze groepen stellen wij samen door middel van loting.

Wat houdt de behandeling in?

De therapie bestaat uit acht ontmoetingen van ieder ongeveer 60 minuten. Deze ontmoetingen vinden plaats tussen de 16de en 35ste week van de zwangerschap. Haptotherapie tijdens de zwangerschap is er op gericht dat de zwangere meer één wordt met haar zwangere lichaam en haar lichaam niet beleeft als iets dat apart en afzonderlijk bestaat. De praktische oefeningen worden ondersteund met uitleg over wat er tijdens de zwangerschap en bevalling gebeurt en begeleid door gesprekken over de individuele beleving van de zwangerschap en de komende bevalling.

Wat houdt de extra informatie in?

In acht opeenvolgende weken worden informatiemodulen verstrekt over de zwangerschap en geboorte via onze website. Tijdens deze periode is er een wekelijks contact via onze website, waar deelneemsters vragen dienen te beantwoorden over de gelezen module alvorens verder te kunnen gaan met de volgende module.

Voor- en nadelen van deelname

Deelname aan dit onderzoek levert voor uzelf niet direct een persoonlijk voordeel op. U helpt ons echter om de zorg voor zwangeren in de toekomst te verbeteren. Diegenen die ingeloot worden voor de therapiegroep of informatiegroep investeren tijd, waar tegenover staat dat dit voor hun nieuwe persoonlijke inzichten en ervaringen kan opleveren. De nadelen zijn alleen de tijd die u kwijt bent aan het invullen van de vragenlijsten en – indien van toepassing – aan de haptotherapeutische behandeling of de informatiemodulen.

Beslissing

Deelname is geheel vrijwillig. Als u niet mee wilt doen, hoeft u verder niets te doen. U hoeft niets te tekenen. U hoeft ook niet te zeggen waarom u niet wilt meedoen. Als zwangere krijgt u gewoon de behandeling die u anders ook zou krijgen. Als u wel meedoet, kunt u zich altijd bedenken en wanneer u maar wilt stoppen, zonder ons daarvoor de reden te geven.

Uw gegevens

Alle gegevens die wij van u krijgen worden veilig bewaard en anoniem behandeld. Dat doen wij door uw gegevens van een onderzoeksnummer te voorzien. Alleen de onderzoeker Gert Klabbers heeft de lijst die het onderzoeksnummer met de individuele naam verbindt. Die lijst wordt veilig en apart van de gegevens bewaard. Wij garanderen u dat uw gegevens nooit in handen van derden komen.

Verzekering

Voor de deelneemster aan dit onderzoek is geen aparte collectieve verzekering afgesloten, omdat er sprake is van reguliere hulpverlening binnen de eerstelijns gezondheidszorg en betrokken hulpverleners allemaal individueel daarvoor verzekerd zijn.

Onvoorziene omstandigheden

Mochten er zich onvoorziene situaties voordoen, bijvoorbeeld door een gewijzigd verloop van uw zwangerschap, dan kunt u dat altijd bespreken met uw verloskundige en/of haptotherapeut (indien van toepassing). Uiteraard beslist u steeds zelf of u met dit onderzoek wilt doorgaan. Als uw welbevinden in gevaar is, stoppen we direct met het onderzoek.

Uw verloskundige

Indien u deelneemt aan dit onderzoek en tussentijds mocht besluiten om uw deelname te beëindigen, laten wij dat in verband met goede nazorg aan uw verloskundige schriftelijk weten. Dat kan alleen met uw toestemming. Daarom willen wij graag dat u dat aangeeft op het toestemmingsformulier. Deze toestemming is noodzakelijk om aan dit onderzoek te kunnen deelnemen. Als dit onderzoek is afgelopen gaat de normale zorg van uw verloskundige gewoon door en dat is ook het geval als deelname aan dit onderzoek tussentijds ophoudt.

Financieel

Aan dit onderzoek zijn geen vergoeding en geen kosten verbonden.

Medisch-ethische toetsingscommissie

De medisch ethische toetsingscommissie van het Elisabeth Ziekenhuis te Tilburg heeft dit onderzoek goedgekeurd. Meer informatie over de goedkeuring vindt u in de Algemene brochure.

Wetenschappelijk onderzoek

Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder de wetenschappelijke leiding van de volgende personen:

 • Professor Dr. A.J.J.M. (Ad) Vingerhoets, hoogleraar Klinische Psychologie, Universiteit Tilburg, Nederland
 • Professor Dr. K. (Klaas) Wijma, hoogleraar Medische Psychologie, Linköping University, Linköping, Zweden
 • Mevr. Dr. K.M. (Marieke) Paarlberg, gynaecoloog Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn, Nederland, Voorzitter van het Internationaal Genootschap Psychosomatische Obstetrie en Gynaecologie.

Hoe u kunt gaan deelnemen

Hartelijk dank dat u de moeite heeft genomen om alles zorgvuldig door te lezen.

Nu u heeft kunnen lezen wat deelname aan dit onderzoek voor u betekent, kan deelname op de volgende manier worden gestart:

 1. U vult nu het toestemmingsformulier in om ons te laten weten dat u deelneemt en dat kan op twee manieren..
  1. U kunt op deze website naar het tabblad MEEDOEN? gaan en daar online het toestemmingsformulier invullen en verzenden
  2. U kunt linksonder het toestemmingsformulier downloaden en per post opsturen naar het antwoordnummer. U hoeft geen postzegel te plakken.
 2. Wanneer wij uw toestemmingsformulier hebben ontvangen sturen wij u per e-mail de inloggegevens voor het online invullen van vragenlijsten.

Hartelijk dank dat u de moeite heeft genomen om alles zorgvuldig door te lezen.

Onafhankelijk arts:

Indien u behoefte heeft om eens met een onafhankelijke arts te praten over deelname, dan kunt u zich richten tot Dr. DJ (Dirk Jan) Pot, kinderarts Gelre Ziekenhuizen te Apeldoorn. Telefoon: 055-5818181. Met hem kunt u uw eventuele twijfels delen of uw overwegingen om wel of niet mee te doen op een rijtje zetten.

Met vriendelijke groet en hartelijk dank dat u de moeite heeft genomen om alles zorgvuldig door te lezen.

Onderzoeker: G.A. (Gert) Klabbers, GZ-Haptotherapeut, Fysiotherapeut,
Haptonomisch Zwangerschapsbegeleider, Promovendus Universiteit Tilburg.
Telefoon: 055-5760004 / Mobiel: 06-53175514 / E-mail: praktijk@gertklabbers.nl